การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 25/2567 และรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 25/2567 และรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2567 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อรับฟังข้อราชการและนำนโยบาย ลงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพม.อบอจ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น