ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

นางจารุวรรณ บุญโต
ผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โทร. : –
อีเมล์ : jaruwanboonto@gmail.com

นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : ekkalak0908@gmail.com

นายโกสินทร์ บุญมาก
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : gsbm2220@gmail.com

นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : piyawut.s@skm.go.th