ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.อบอจ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น