หมวดหมู่: ภาระกิจผู้บริหาร

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมด้วย ข้าราชการบำนาญ รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อบอจ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ อีกทั้งมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ)

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. นางจารุวรรณ บุญโต เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ)

รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบอุบลราชธานี (ส่วนภูมิภาค)

รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบอุบลราชธานี (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี พร้อมสรุปจำนวนผู้เข้าสอบและสรุปรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปให้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหาที่พบจากสนามสอบในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นหลักสำคัญ โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานศูนย์สอบอุบลราชธานี และ ดร.ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมรายงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,โรงเรียนนารีนุกูล, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี, โรงเรียนปทุมพิทยาคม และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยสรุปทั้ง 5 สนามสอบแข่งขัน ผู้มีสิทธิสอบ 8,760 คน ผู้เข้าสอบจำนวน 6,878 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52% โดยทั้งหมดพบว่าสามารถจัดสอบด้วยความเรียบร้อย และได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ได้เปิดสอบคัดเลือกใน 13 สายงาน รวม 68 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป (2 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา) นิติกร (1 อัตรา) นักวิชาการศึกษา (5 อัตรา) นักประชาสัมพันธ์ (4 อัตรา) นักทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา) นักวิชาการพัสดุ (3 อัตรา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา) นักวิชาการเงินและบัญชี (20 อัตรา) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (5 อัตรา) และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ (11 อัตรา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1 อัตรา) และเจ้าพนักงานพัสดุ (10 อัตรา) โดยการสอบวันนี้เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ต่อไป

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจรัญ หวานคำ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นางจารุวรรณ บุญโต ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นางขัตติยาภรณ์ บาระมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 67เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม.อบอจ นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายสุกิจ จันทบาล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) กับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสถานภาพ ความท้าทายในการบรรจุการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืน

การสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) กับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสถานภาพ ความท้าทายในการบรรจุการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืน

การสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) กับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสถานภาพ ความท้าทายในการบรรจุการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ให้การสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) กับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสถานภาพ ความท้าทายในการบรรจุการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น” (Embedding sustainability learning in primary and secondary schools’ curriculum) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการปฏิบัติการเรียนรู้ รวมถึงสถานภาพตลอดจนความท้าทายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อศึกษาทัศนคติ ความตั้งใจ และพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่นและอุบลราชธานี