หมวดหมู่: ภาระกิจผู้บริหาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาที่เน้น การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลักซ์ บูติก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาที่เน้น การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลักซ์ บูติก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายชิดชัย ขยายวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาที่เน้น การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลักซ์ บูติก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การประชุมสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกโลกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกโลกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานอำนวยการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกโลกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 โดยมี นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และนายสุรชัย โสภาพรม ผอ.โรงเรียนนารีนุกูล ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

การประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผอ.สพม.อบอจ นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวงาม มิ่งเมือง สพม.อบอจ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งมอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมส่งมอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.ซาร่า เทย์เลอร์ เอกอัครราชฑูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เป็นประธาน กิจกรรมส่งมอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย โดยมี หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี กล่าวรายงาน และนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ กล่าวขอบคุณ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ ให้การปฐมนิเทศแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 6 ราย ณ ห้องเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งมีโรงเรียนร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ทั้งสิ้น 13 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการดำเนินงานให้ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ วิทยากร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อให้ครูมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีของสังคม “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อให้ครูมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีของสังคม “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เพื่อให้ครูมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีของสังคม “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” พร้อมด้วยบุคลากร สพม.อบอจ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 20” ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 20” ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 20” ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 11 –13 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย และรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงอยู่เสมอ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี