ผู้เขียน: admin

ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมด้วย ข้าราชการบำนาญ รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อบอจ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ อีกทั้งมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญเรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ)

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. นางจารุวรรณ บุญโต เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบอุบลราชธานี (ส่วนภูมิภาค)

รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบอุบลราชธานี (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี พร้อมสรุปจำนวนผู้เข้าสอบและสรุปรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปให้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหาที่พบจากสนามสอบในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นหลักสำคัญ โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานศูนย์สอบอุบลราชธานี และ ดร.ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมรายงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,โรงเรียนนารีนุกูล, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี, โรงเรียนปทุมพิทยาคม และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยสรุปทั้ง 5 สนามสอบแข่งขัน ผู้มีสิทธิสอบ 8,760 คน ผู้เข้าสอบจำนวน 6,878 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52% โดยทั้งหมดพบว่าสามารถจัดสอบด้วยความเรียบร้อย และได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ได้เปิดสอบคัดเลือกใน 13 สายงาน รวม 68 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป (2 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา) นิติกร (1 อัตรา) นักวิชาการศึกษา (5 อัตรา) นักประชาสัมพันธ์ (4 อัตรา) นักทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา) นักวิชาการพัสดุ (3 อัตรา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา) นักวิชาการเงินและบัญชี (20 อัตรา) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (5 อัตรา) และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ (11 อัตรา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1 อัตรา) และเจ้าพนักงานพัสดุ (10 อัตรา) โดยการสอบวันนี้เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ต่อไป

ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)