ผู้เขียน: admin

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม 3) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม 3) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม 3) โดยมีนางจิรา ลังกา และนางนางณัฏฐ์วารี แสนทวีสุข ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานรับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก – ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน) เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก – ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน) เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญพร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ,ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จำนวน 5 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก – ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน) เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครูนักเรียน สหวิทยาเขตหอไตรและสหวิทยาเขตเขมราฐธานี (กลุ่ม 2)​ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครูนักเรียน สหวิทยาเขตหอไตรและสหวิทยาเขตเขมราฐธานี (กลุ่ม 2)​ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครูนักเรียน สหวิทยาเขตหอไตรและสหวิทยาเขตเขมราฐธานี (กลุ่ม 2)​ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 โดยมี ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้ขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

พิธียกเสาเอก – เสาโท อาคารเรียน 324ล./55 – ข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

พิธียกเสาเอก – เสาโท อาคารเรียน 324ล./55 – ข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.09 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธียกเสาเอก – เสาโท อาคารเรียน 324ล./55 – ข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี โดยมี ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขต และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 5 (สหวิทยาเขตเดชนาอุดม) ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 5 (สหวิทยาเขตเดชนาอุดม) ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 5 (สหวิทยาเขตเดชนาอุดม) โดยมี นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี, นางสาวกชพร พันธ์ศิริ และนางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล ด้านการจัดการการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล ด้านการจัดการการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล ด้านการจัดการการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1