ประกาศ/เรื่องด่วน

หากพบปัญหาในการสมัครสอบ”ครูผู้ช่วย”
ติดต่อ Call Center โทร. 0-2257-7159 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ
ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 045-422-186 ต่อ 109

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป