หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม 3) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม 3) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม 3) โดยมีนางจิรา ลังกา และนางนางณัฏฐ์วารี แสนทวีสุข ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานรับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก – ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน) เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก – ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน) เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญพร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ,ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จำนวน 5 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก – ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน) เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน” โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครูนักเรียน สหวิทยาเขตหอไตรและสหวิทยาเขตเขมราฐธานี (กลุ่ม 2)​ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครูนักเรียน สหวิทยาเขตหอไตรและสหวิทยาเขตเขมราฐธานี (กลุ่ม 2)​ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครูนักเรียน สหวิทยาเขตหอไตรและสหวิทยาเขตเขมราฐธานี (กลุ่ม 2)​ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 โดยมี ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้ขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

พิธียกเสาเอก – เสาโท อาคารเรียน 324ล./55 – ข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

พิธียกเสาเอก – เสาโท อาคารเรียน 324ล./55 – ข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.09 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธียกเสาเอก – เสาโท อาคารเรียน 324ล./55 – ข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี โดยมี ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขต และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 5 (สหวิทยาเขตเดชนาอุดม) ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 5 (สหวิทยาเขตเดชนาอุดม) ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 5 (สหวิทยาเขตเดชนาอุดม) โดยมี นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี, นางสาวกชพร พันธ์ศิริ และนางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตเดชนาอุดม ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือกรณีนักเรียนได้รับความรุนแรง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือกรณีนักเรียนได้รับความรุนแรง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 22 พศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ คณะดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือกรณีนักเรียนได้รับความรุนแรง เป้าหมายโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม Ms. Cathy Hardman ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย กล่าวความเป็นมาโครงการฯ และนางทิพยนิภา สมะลาภา รองประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี กล่าวรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ตรวจสอบและรับรองข้อมูลนักเรียน ประจำพักนอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และ โรงเรียนวารินชำราบ

ตรวจสอบและรับรองข้อมูลนักเรียน ประจำพักนอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และ โรงเรียนวารินชำราบ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม. อบอจ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม. อบอจ. นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบและรับรองข้อมูลนักเรียน ประจำพักนอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพักนอน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และ โรงเรียนวารินชำราบ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 34/2566 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. (สัญจร)” ครั้งที่ 3/2566 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 34/2566 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. (สัญจร)” ครั้งที่ 3/2566 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญมอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (ทีมบริหาร) ครั้งที่ 34/2566 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. (สัญจร)” ครั้งที่ 3/2566 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพม.อบอจ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ