หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสพม.อบอจ

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสพม.อบอจ

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสพม.อบอจ

กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องถนนปลอดภัย ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” โครงการถนนปลอดภัย (Bridgestone Global Road Safety Project) โดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องถนนปลอดภัย ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” โครงการถนนปลอดภัย (Bridgestone Global Road Safety Project) โดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องถนนปลอดภัย ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” โครงการถนนปลอดภัย (Bridgestone Global Road Safety Project) โดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร. กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี งบประมาณ 2566-2567 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี งบประมาณ 2566-2567 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายชิดชัย ขยายวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี งบประมาณ 2566-2567 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อรับการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4 ดาว ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อรับการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4 ดาว ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อรับการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.4 ดาว ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา

ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย(ทีมบริหาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 16/2565

ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย(ทีมบริหาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 16/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย(ทีมบริหาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 16/2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยมี นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ สู่กระบวนการวิจัย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ สู่กระบวนการวิจัย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ สู่กระบวนการวิจัย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่ `”มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม”` ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่ `”มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม”` ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยให้หลักการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (SPDCA) สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย เขตพื้นที่คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการคุณภาพ นวัตกรรมเทคนโลยีคุณภาพ บุคลากรคุณภาพ ซึ่งนำไปสู้คุณภาพผู้เรียน อีกทั้งจุดเน้น สพม.อบอจ ประกอบด้วย

1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่เน้นสมรรถนะ

2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

3. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยนักเรียน ในสถานศึกษาด้วยมาตรฐานความปลอดภัย (SESAO UBN AN Safety Center)

4. ส่งเสริมการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ *”โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน”*

5. เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

6. พื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ทุกระดับ (Learning Loss Recovery)

เพื่อนำไปสู่ `”มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม”` ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก