ทำเนียบผู้บริหาร

ดร. กนิษฐา ทองเลิศ
ผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
โทร. : –
อีเมล์ : prasri461@gmail.com

นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : ekkalak0908@gmail.com

นางสาวทศพร ทักษิมา
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : taksima_t@hotmail.com

นายโกสินทร์ บุญมาก
รองผู้อำนวยการ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โทร. : –
อีเมล์ : gsbm2220@gmail.com