ประชุมรับฟังปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมรับฟังปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

—————————————

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมรับฟังปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น