การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามการปรับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง โดยมี วิทยากรคือ ดร.จิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ สพม.อบอจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้นายโกสินทร์ บุญมาก รองผอ สพม.อบอจ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามการปรับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง โดยมี วิทยากรคือ ดร.จิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ สพม.อบอจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

ใส่ความเห็น