การประชุมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น