การประชุมเพื่อรับฟังติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ใส่ความเห็น