การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2567 นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ. นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ. และนางธันยาพชร พิสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม และนายทักขพล แต้มทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ สำนักพระราชวัง ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมในวโรกาสเสด็จ ฯ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น