การอบรมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะหลังพัฒนา ( POST – TRAINING )

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะหลังพัฒนา ( POST – TRAINING ) ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ใส่ความเห็น