พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีทร”

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายปัญญา สัมพะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางวนิชา แสนร่มเย็น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีทร” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น