ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงษ์ธวัช โหมดม่วง ผู้อำนวยการโนนสวางประชาสรรค์ และคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ใส่ความเห็น