การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนแวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 ณ ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนแวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น