ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025 สพม.อบอจ และการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2025 สพม.อบอจ และการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

ใส่ความเห็น