การนำเสนอและนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ของสหวิทยาเขตมิ่งมงคล และสหวิทยาเขตหอไตร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.อบอจ รับฟังการนำเสนอและนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ของสหวิทยาเขตมิ่งมงคล และสหวิทยาเขตหอไตร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

ใส่ความเห็น