โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน