หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 – 2568

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักคณะกรรมการ สกสค. “2 ทศวรรษ ครอบครัวครู เราดูแล”

ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีพุทธศักราช 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบภัยต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย และงานเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย