ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายกิจกรรม) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายกิจกรรม) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี