สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการ สพม.อบอจ พร้อมด้วย ข้าราชการบำนาญ รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อบอจ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ อีกทั้งมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม สพม.อบอจ