การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจรัญ หวานคำ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นางจารุวรรณ บุญโต ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น