การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน