สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักคณะกรรมการ สกสค. “2 ทศวรรษ ครอบครัวครู เราดูแล”