ประชุมประเด็นความมั่งคงด้านสถาบันหลักของชาติ กอ.รมน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ดร.ทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมประชุมประเด็นความมั่งคงด้านสถาบันหลักของชาติ กอ.รมน จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกองเอกชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี