ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ทึ่ 23 มกราคม 2566 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ และคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางจิรา ลังกา นางณัฎฐ์วารี แสนทวีสุข นางสาวปิยะนันท์ สมชาติและนายปัญญา สัมพะวงศ์ ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยาเขต ได้แก่ โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร และโรงเรียนเกษมศรีมาวิทยาคาร ผลการนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *