การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งมีโรงเรียนร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ทั้งสิ้น 13 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในการดำเนินงานให้ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ วิทยากร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี