กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องถนนปลอดภัย ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” โครงการถนนปลอดภัย (Bridgestone Global Road Safety Project) โดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องถนนปลอดภัย ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” โครงการถนนปลอดภัย (Bridgestone Global Road Safety Project) โดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

19 + 11 =