รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ศูนย์สอบอุบลราชธานี (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี พร้อมสรุปจำนวนผู้เข้าสอบและสรุปรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปให้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหาที่พบจากสนามสอบในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นหลักสำคัญ โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานศูนย์สอบอุบลราชธานี และ ดร.ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมรายงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,โรงเรียนนารีนุกูล, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี, โรงเรียนปทุมพิทยาคม และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยสรุปทั้ง 5 สนามสอบแข่งขัน ผู้มีสิทธิสอบ 8,760 คน ผู้เข้าสอบจำนวน 6,878 คน คิดเป็นร้อยละ 78.52% โดยทั้งหมดพบว่าสามารถจัดสอบด้วยความเรียบร้อย และได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ได้เปิดสอบคัดเลือกใน 13 สายงาน รวม 68 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป (2 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา) นิติกร (1 อัตรา) นักวิชาการศึกษา (5 อัตรา) นักประชาสัมพันธ์ (4 อัตรา) นักทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา) นักวิชาการพัสดุ (3 อัตรา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา) นักวิชาการเงินและบัญชี (20 อัตรา) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (5 อัตรา) และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ (11 อัตรา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1 อัตรา) และเจ้าพนักงานพัสดุ (10 อัตรา) โดยการสอบวันนี้เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ต่อไป