กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รองผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สพม.อบอจ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในสำนักงาน และแนะนำบุคลากรใหม่ นางธันยาพชร พิสุทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยแต่งกายผ้าไทยสีม่วง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ใส่ความเห็น