สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล