ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ที่ประสพอุบัติเหตุ จากการเดินทางมาส่งข้อสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม.อบอจ ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ที่ประสพอุบัติเหตุ จากการเดินทางมาส่งข้อสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี