การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพม.อบอจ