ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)