ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร สังกัด สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร สังกัด สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ประกาศ การนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการ