ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564