ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564