แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563